Referater bestyrelsesmøder
_________________________________________________________________________________________________________


Gudme 11. oktober 2017Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Motorbådsklub

tirsdag d. 10. oktober 2017.


Dagsorden:


1.Velkomst.

2.Underskrift af referat fra sidste møde.

3.Økonomi.

4.Orientering.

5.Bladudvalg / nyhedsbrev.

6.Turudvalg

7.Fester / ture.

8.Eventuelt – herunder næste møde.


Fremmødte:


Henning ”Heks” Larsen

Jesper Mortensen

Kurt ”Taxa” Rasmussen

Bent Madsen

Poul Madsen

Uffe Fischer

Tommy Hansen


Fraværende:


Bjarne Anderskov


Ad. 1:Formanden bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 2:OK.


Ad. 3:Kassereren gennemgik regnskab og status for regnskabsåret. Udviser et mindre underskud, der har sine naturlige årsager. Gennemgås på generalforsamlingen torsdag d. 12. oktober 2017.


Ad. 4:Jesper sørger for indkøb af brød til generalforsamlingen. Der skal indkøbes en flaske til hver af dem, der fratræder i bestyrelsen.


Ad. 5:Bladudvalg og hjemmeside afventer udfaldet af generalforsamlingens beslutning, og bladet skal genoptages.


Ad. 6:Henning trækker sig fra turudvalget.


Ad. 7:Intet nyt.


Ad. 8:Næste bestyrelses møde aftales, når den nye bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen. Gælder også fordelingen af barvagter.


Mødet sluttede i god ro og orden.


Referatet er lagt på hjemmesiden 26. august 2017.


Referent: Poul Madsen


Lagt på hjemmesiden 11. oktober 2017_________________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________________


Gudme 28. august 2017Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Motorbådsklub

torsdag d. 26. august 2017.


Dagsorden:


1.Velkomst.

2.Underskrift af referat fra sidste møde.

3.Økonomi.

4.Orientering.

5.Bladudvalg / nyhedsbrev.

6.Turudvalg

7.Fester / ture.

8.Eventuelt – herunder næste møde.


Fremmødte:


Henning ”Heks” Larsen

Jesper Mortensen

Kurt ”Taxa” Rasmussen

Bent Madsen

Poul Madsen

Uffe Fischer


Fraværende:


Bjarne Anderskov

Tommy Hansen


Ad. 1:Formanden bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 2:OK.


Ad. 3:Kassereren var fraværende.


Ad. 4 og 5:Sekretær Poul Madsen er fraværende til generalforsamlingen den 12. oktober pga. ferie i Italien, så der skal findes en, der kan tage referat til generalforsamlingen.

Der kommer til at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer når der skal vælges ny bestyrelse på generalforsamlingen, idet Per Pedersen og Bjarne Anderskov afgår. Følgende genopstiller: Henning ”Heks”, Bent, Uffe, Jesper, og Kurt modtager genvalg. Poul ønsker ikke genvalg.

Poul forslog, at der sættes en annonce i Ugeavisen Svendborg, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, så alle har mulighed for at se indkaldelsen, der lægges på hjemmesiden. Poul sørger for dette.

Bygningen vi lejer klublokale i bevares, og vi får fornyet lejekontrakten. Hvis vi skulle have lokaler i den gamle retsbygning, ville prisen for 50 m2 blive ca. 45.000,- kr, så det dropper vi lige pt.

Vi igangsætter renovering af klublokaler, afslibning og behandling af gulv, samt maling. Henning og Jesper står for dette.

Henning har talt med Jan Askholm fra Simac, og han vil gerne komme og fortælle om planerne for byggeplanerne på havnen. Henning finder en dato umiddelbart efter generalforsamlingen.


Ad. 6:Henning trækker sig fra turudvalget.


Ad. 7:Intet nyt.


Ad. 8:Næste bestyrelses møde er tirsdag 10. oktober kl. 16.30.

Barvagter:02. september – Tommy

09. september – Jesper

16. september – Henning

23. september – Fisketur

30. september – Bent

07. oktober – Kurt

14. oktober - Jesper


Mødet sluttede i god ro og orden.


Referatet er lagt på hjemmesiden 26. august 2017.


Referent: Poul Madsen

_________________________________________________________________________________________________________


Gudme 21. april 2017Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Motorbådsklub

torsdag d. 20. april 2017. Revideret 23. april.


Dagsorden:


1.Velkomst.

2.Underskrift af referat fra sidste møde.

3.Økonomi.

4.Orientering.

5.Bladudvalg / nyhedsbrev.

6.Turudvalg

7.Fester / ture.

8.Eventuelt – herunder næste møde.


Fremmødte:


Henning ”Heks” Larsen

Tommy Hansen

Jesper Mortensen

Kurt ”Taxa” Rasmussen

Bent Madsen

Poul Madsen

Uffe Fischer


Afbud fra:


Bjarne Anderskov

Per Pedersen


Ad. 1:Formanden bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 2:OK.


Ad. 3:Skal vi evt. investere i værdipapirer? Tommy undersøger mulighederne og kommer med oplæg. Tommy har talt med Sydinvest, men det ser temmelig uoverskueligt ud, så vi afventer.

Jesper og Uffe får solgt de tomme flasker og køber lidt ind.

De der ikke har betalt kontingent senest 1. maj, bliver slettet af medlemslisten. Tommy og Poul følger op, og efterfølgende sættes der en ajourfør medlemsliste op i klubben.


Ad. 4:Vi afbestiller slibning af gulv, da der er gang i, at bygge her til næste år. Svendborg Bugser er sagt op, og skal bygge nyt på Frederiksøen. Den Blå Lagune er varslet, at de bliver opsagt, så der er ingen grund til at ofre penge på nuværende lejemål.

Hvis der er nogen, de har en idé om, hvor vi evt. Kan leje nye lokaler, er de meget velkomne til at give lyd fra sig.

Henning kontakter kommunen vedr. den gamle retsbygning, der ligger ved roklubben.


Ad. 5:Poul sender nyhedsbrev ud senest 1. maj.


Ad. 6:Intet nyt.


Ad. 7:Standerhejsning er overstået. Det var en rigtig hyggelig fest.

Ø-tur – der har været forskellige meninger om, hvor turen skal gå hen, men vi fastholder, at den går til Drejø Gammel Havn. Det er bestyrelsen, der står for denne tur. Henning, Jesper og Bent står for turen. Poul laver tilmeldingsliste og sørger for, at den kommer op i klubben senest lørdag formiddag den 22. april. Det koster ikke noget at deltage i turen, da hver enkelt båd selv sørger for proviant og drikkelse.


Ad. 8:Næste bestyrelses møde er lørdag den 12. august kl. 09.00.  ER ÆNDRET TIL 26. AUGUST, DA DER ER LOHALSTUR 11. – 13. AUGUST. Klokken 10 går vi i gang med den årlige hovedrengøring. Alle medlemmer er velkomne klokken 10, hvis de vil give en hånd med. Klubben er vært med forfriskninger til de der kommer og hjælper til.


Næste bestyrelsesmøde lørdag d. 12. august kl. 0900, klokken 10 er der hovedrengøring.


Mødet sluttede i god ro og orden.


Referatet er lagt på hjemmesiden 21. april 2017.


Referent: Poul Madsen


_______________________________________________________________________________________________________


Gudme 13. marts 2017Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Motorbådsklub

torsdag d. 9. marts 2017.


Dagsorden:


1.Velkomst.

2.Underskrift af referat fra sidste møde.

3.Økonomi.

4.Orientering.

5.Bladudvalg / nyhedsbrev.

6.Turudvalg

7.Fester / ture.

8.Eventuelt – herunder næste møde.


Fremmødte:


Henning ”Heks” Larsen

Tommy Hansen

Jesper Mortensen

Kurt ”Taxa” Rasmussen

Bent Madsen

Poul Madsen


Afbud fra:


Bjarne Anderskov

Per Pedersen

Uffe Fischer


Ad. 1:Formanden bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 2:OK.


Ad. 3:Kassen balancerer med et lille overskud.

Skal vi evt. investere i værdipapirer? Tommy undersøger mulighederne og kommer med oplæg.


Ad. 4:Uffe mente, at det er lidt problematisk, at det er Jesper, der skal slæbe alle kasserne, da Uffe ikke kan. Bestyrelsen kan godt se problematikken, og fremover sender Jesper en sms til bestyrelsen, at nu står der kasser nede i gangen, der skal slæbes op.

Kurt ”Taxa” gjorde opmærksom på, at rengøring efter barvagter og efter arrangementer ikke er gjort ordentligt, så det skal der strammes op på. Husk også¨, at efter hvert arrangement om lørdagen, så er der rengøring om søndagen kl. 11.00.


Ad. 5:Poul sender nyhedsbrev ud efter Gule Ærter.


Ad. 6:Tysklandsturen gik fint, der er et mindre underskud, der forventes at komme hjem igen i forbindelse med øvrige arrangementer.


Ad. 7:Brunkål er afholdt. Gik over al forventning. Der er gule ærter på lørdag.


Ad. 8:Henning styrer afslibning af gulve, og kontakter bestyrelsen, når der skal flyttes stole og borde + div., så håndværkerne kan komme til.


Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 9. marts 2017 kl. 16.30


Mødet sluttede i god ro og orden.
Referent: Poul Madsen


________________________________________________________________________________________________________Gudme 13. januar 2017Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Motorbådsklub

torsdag d. 12. januar 2017.


Dagsorden:


1.Velkomst.

2.Underskrift af referat fra sidste møde.

3.Økonomi.

4.Orientering.

5.Bladudvalg / nyhedsbrev.

6.Turudvalg

7.Fester / ture.

8.Eventuelt – herunder næste møde.


Fremmødte:


Henning ”Heks” Larsen

Tommy Hansen

Bjarne Anderskov

Jesper Mortensen

Kurt ”Taxa” Rasmussen

Bent Madsen

Poul Madsen


Afbud fra:


Per Pedersen

Uffe Fischer


Ad. 1:Formanden bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 2:OK.


Ad. 3:Ser fornuftigt ud. Der er dog en del medlemmer, der ikke har betalt kontingent, så det følger Tommy op på. De der mangler at betale, får frist til 1. maj, efter denne dato slettes de på medlemslisten.


Ad. 4:Alle stole er solgt.

Henning har indhentet tilbud på afslibning af gulv og lakering 2 gange med 2-komponent lak i stue og bar. Samlet pris ca. kr. 7000,-. Henning ordrer til udførelse i april/maj måned.

Bærbar PC – Jesper sætter den op snarest muligt i baren, så alle medlemmer kan gå på vores hjemmeside.

Nyt musikanlæg undersøges.

Ny lejekontrakt er modtaget, gældende for et år, ligesom de andre år.

”Stormøde” for alle i bestyrelsen og div. udvalg, afholdes fredag d. 24. februar kl. 18.00. Poul sørger for invitation af berørte medlemmer.


Ad. 5:Sidste blad er sendt ud pr. almindelig post i sidste uge. Så er alle medlemmer orienteret om, at man fremover skal holde sig ajour med, hvad der sker, via vores hjemmeside. Den opmærksomme har nok opdaget, at blad nr. 1/2017 blev lagt på hjemmesiden sidst i december 2016. Poul sørger også for, at der hænges en kopi af nyhedsbreve op i klubben. Poul laver nyhedsbrev her i januar, og det kommer på vores hjemmeside, og der bliver sat en kopi op i klubben. De medlemmer, der ønsker nyhedsbrevet sendt pr. mail, bedes oplyse deres mailadresse til Poul, kan sendes på poul.madsen@gudmeaf.dk

Medlemsliste er ajourfør 11. januar, og der er hængt et eksemplar op i klubben. Medlemmerne bedes selv checke, om der skulle være rettelser til den. Skriv gerne på den ophængte liste, så Poul kan få den ajourført.


Der er følgende planlagte aktiviteter i 2017:


11. februar kl. 14.00       Brunkål

4. marts kl. 8                  Tysklandstur

11. marts kl. 14              Gule ærter

1. april kl. 14                  Standerhejsning

17.+18. juni                    Ø-fest

4.+5.+6. august             Tur til Lohals

2.+3. september            Tur til Birkholm

23. september kl. 9        Fisketur

12. oktober kl. 19           Generalforsamling

18. november kl. 14       Julestue

2. december kl. 14         Julefrokost


Ad. 6:Intet nyt.


Ad. 7:Brunkål 11. februar kl. 14.00. Pris sættes til 50,- kr. Tilmeldingsliste hænges op i klubben 28. januar. Tommy og Poul står for maden. Bent vil gerne give en hånd med, og Tommy og Poul starter 10. februar kl. 13 med tilberedning. Hvis der er andre, der gerne vil give en hånd med, så er de hjertelig velkommen.

Der oprydning og rengøring efter brunkål dagen efter. Vi mødes i klubben kl. 11.00.


Ad. 8:Barvagter er skrevet på kalenderen i klubben.

Vagtplan er som følger:

7. januar - Bent, 14. januar - Tommy, 21. januar - Uffe,

28. januar – Jesper.


4. februar - Henning, 11. februar - Poul, 18. februar - Kurt,

25. februar - Bjarne.


4. marts - Bent, 11. marts – Tommy, 18. marts - Uffe, 25. marts - Jesper.


1. april - Henning, 8. april - Poul, 15. april er der lukket pga. påske,

22. april - Kurt, 29. april - Bent.


Herefter er der lukket i baren om lørdagen, indtil efteråret.


Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 9. marts 2017 kl. 16.30


Mødet sluttede i god ro og orden.Referent: Poul Madsen__________________________________________________________________________________________________


Gudme 23. november 2016


Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Motorbådsklub

tirsdag d. 22. november 2016.


Dagsorden:


1.Velkomst.

2.Underskrift af referat fra sidste møde.

3.Økonomi.

4.Orientering.

5.Bladudvalg / nyhedsbrev.

6.Turudvalg

7.Fester / ture.

8.Eventuelt – herunder næste møde.


Fremmødte:


Henning ”Heks” Larsen

Tommy Hansen

Bjarne Anderskov

Jesper Mortensen

Kurt ”Taxa” Rasmussen

Bent Madsen


Fraværende:


Per Pedersen

Uffe Fischer


Ad. 1:Formanden bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 2:OK.


Ad. 3:Sydbank har ”syltet” fuldmagten. Tommy har rykket. Vi kan dog stadig betale vore regninger via Netbank.


Ad. 4:Henning har været til temamøde på Simac vedr. byggeri på havnen.

Henning følger op på ny lejekontrakt for 2017.

Nye stole kommer medio december.

Telefontavle ajourføres (Poul og Tommy) Hænges op i klubben snarest,

så medlemmerne kan tilføje / rette på den.


Ad. 5 og 6:Der er sat et sidste blad i gang, så alle medlemmer får en orientering om, at de fremover skal benytte hjemmesiden i henhold til beslutningen på den nylig afholdte generalforsamling..

Alle aktiviteter for 2017 kommer i det sidste blad, men lægges også på hjemmeside.

Der er følgende planlagte aktiviteter i 2017:


11. februar kl. 14.00           Brunkål

4. marts kl. 8.00                Tysklandstur

11. marts kl. 14.00             Gule ærter

1. april kl. 14.00                 Standerhejsning

17.+18. juni                        Ø-fest

4.+5.+6. august                 Tur til Lohals

2.+3. september                Tur til Birkholm

23. september kl. 9            Fisketur

12. oktober kl. 19.00          Generalforsamling

18. november kl. 14.00      Julestue

2. december kl. 14.00        Julefrokost


Ad. 7:Julefrokost 3. december 2016 kl. 14. Der er pt. lidt over 20 tilmeldte og der forventes flere. Det er bestyrelsen, der står for indkøb og tilberedning af maden, og følgende blev aftalt:

Bent:Laver en spand stegte sild i lage.

Kurt:Laver æbleflæsk

Tommy og Poul:Laver leverpostej m. champignon og

bacon. Ribbensteg. Medister og køber en røget rullepølse.

Jesper og Uffe:Indkøber følgende: 3 slags sild og

karrysalat. 2 slags sennep. Rødbeder. Ost og kiks. Småkager. Rugbrød og franskbrød. Rødkål. Smør og fedt. Løg.


Der oprydning og rengøring efter julefrokosten. Vi mødes i klubben

dagen efter kl. 11.00.


Ad. 8:Bærbar PC sættes op i klubben. Tommy tager den med i klubben og Jesper ”sætter den op”, så medlemmerne kan se, hvad der står på hjemmesiden.

Vores musikanlæg er defekt, og skal kasseres. Jesper forsøger at finde noget, der kan bruges.


Barvagter: Da vi ikke lige nu har en 2017 kalender, er det aftalt at Bent tager barvagten d. 7. januar 2017 og Tommy tager barvagten 14. januar 2017.

Det forventes, at vi senest på næste bestyrelsesmøde har en 2017 kalender, så resten af årets barvagter kan fordeles.


Mødet sluttede i god ro og orden.Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 12. januar 2017 kl. 16.30
Referent: Poul Madsen_________________________________________________________________________________________________________


Gudme 27. oktober 2016


Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Motorbådsklub

tirsdag d. 25. oktober 2016.


Dagsorden:


1.Velkomst.

2.Underskrift af referat fra sidste møde.

3.Økonomi.

4.Orientering.

5.Bladudvalg / nyhedsbrev.

6.Turudvalg

7.Fester / ture.

8.Eventuelt – herunder næste møde.


Fremmødte:


Henning ”Heks” Larsen

Per Pedersen

Tommy Hansen

Bjarne Anderskov

Jesper Mortensen

Uffe Fischer

Kurt ”Taxa” Rasmussen

Bent Madsen


Fraværende:


Ingen.Ad. 1:Formand Henning ”Heks” Larsen bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 2:Intet referat, da dette er det første møde i den nye bestyrelse.


Ad. 3:Tommy har lige fået alt materialet fra Inge, den tidligere kasserer.


Ad. 4:Referat fra Generalforsamlingen gennemgået. Rettes til og lægges på hjemmesiden. Nøgler til de nye i bestyrelsen blev udleveret.


Ad. 5:Poul sørger for at referat fra generalforsamlingen og oversigt over den nye bestyrelse og nye udvalg lægges på hjemmesiden.


Ad. 6:Det nye Turudvalg holder møde i næste uge.


Ad. 7:Resten af året er planlagt.


Ad. 8:Per foreslog at afriggerfestens pris skulle nedsættes til 50,- kr. pr deltager. Dette blev vedtaget og anvendes første gang på lørdag.

Hvad med lotteri på lørdag til afriggerfesten? Per sørger for lotteri og indkøb af gevinster. Sørger også for kaffe og småkager.

Opgavefordeling i bestyrelsen – Poul gennemgik den ”gamle” opgavefordeling, og tilretter og sender til den nye bestyrelse.

Husk at borde skal løftes og ikke slæbes hen over gulvet.

Henning oplyste, at Ulla Clausen gerne vil lave et sidste blad, så alle medlemmer får informationen om, at bladet/nyhedsbrev ikke udkommer mere, men fremover kommer til at ligge på vores hjemmeside. Alle mente det var en god ide. Ulla og Poul tager hånd om dette.

Henning foreslog, at den pc klubben har, sættes op. Forslag godkendt.

Jesper og Uffe sørger fremover for indkøb af øl, vand, vin og snaps.


Mødet sluttede i god ro og orden kl. 17.58.Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. november 2016 kl. 16.30


Referent Poul Madsen