Kassereren

                      Maj 2019


           Kære medlemmer


           Alle medlemmer har betalt, så der er ingen restancer.


__________________________________________________________________

Januar 2019

 

Oplysning fra kassereren:

 

Ved gennemgang af mit kartotek kan jeg se at en del af jer stadig mangler at betale kontingent for året 2019-2020 !!!!

 

Nu skal der så betales kontigent for 2019-2020

 

 

Du bedes derfor snarest muligt indbetale kontingentet via netbank eller i Sydbank på

Reg. nr. 6840   konto nr. 1306003

 

HUSK  at opgive navn og adresse, så jeg kan bogføre jer.

 

Der kan ligeledes betales i klubben om lørdagen.

 

Kontingent.300 kr.

Er du over 70 år.150 kr.

Ansvars forsikring.350 kr.

Kontingentet er gældende fra  1/1-2019 til 1/1-2020.

 

Når du har betalt dit kontingent, har du også betalt for en

klubstander. Denne udleveres i klublokalet.

 

HAR DU IKKE BETALT INDEN 1. MARTS 2019, VIL DU BLIVE SLETTET SOM MEDLEM I KLUBBEN.

 

Med venlig hilsen

 

Tommy

 

Oktober 2018

 

Oplysning fra kassereren:

 

Ved gennemgang af mit kartotek kan jeg se at en del af jer stadig mangler at betale kontingent for året 2017-2018 !!!!

 

Nu skal der så betales kontigent for 2018-2019

 

 

Du bedes derfor snarest muligt indbetale kontingentet via netbank eller i Sydbank på

Reg. nr. 6840   konto nr. 1306003

 

HUSK  at opgive navn og adresse, så jeg kan bogføre jer.

Der kan ligeledes betales i klubben om lørdagen.

Kontingent.300 kr.

Er du over 70 år.150 kr.

Ansvars forsikring.350 kr.

Kontingentet er gældende fra  1/11-2018 til 31/10-2019.

 

 

Nye medlemmer:

Henrik og ?

Velkommen i klubben og vi håber at få gode timer sammen.

 

Når du har betalt dit kontingent, har du også betalt for en

klubstander. Denne udleveres i klublokalet.

 

Se iøvrigt nedenstående.  !!

 

 

Kassereren:


Konto oplysninger:

Bank: Sydbank

Reg. nr.: 6840

Konto nr.: 1306003

Betaler du i Sydbank og er du IKKE kunde der, tager de 30,00 kr. i gebyr.

Husk, at opgive navn og adresse som reference, når du indbetaler kontingent.


Har du ikke mulighed for betaling af kontingent via netbank, kan du henvende dig i din egen bank og få dem til at betale kontingentet.

Dette kan du få en aftale om, at de gør hvert år på samme dato og det er gratis.

Det er ligeledes også gratis at betale i klubben.


Kontingent:

Et års kontingent er på kroner 300,00 kr.

For jer der er over 70 år er kontingentet 150,00 kr.

Nogle medlemmer har frikontingent, da de hører under den gamle ordning, hvor det var gratis, når man fyldte 70 år.


Kontingent for 2018- 2019 er gældende fra 1. november til 31. oktober.

Betalingsfrist: Kontingent skal betales senest den 15. november 2018-2019.

Husk at skrive: Navn, adresse og kontingent 2018-2019.


Har du ikke betalt dit kontigent senest 1. december 2018, risikerer du, at blive slettet som medlem i klubben.


Ansvarsforsikring:

Kontakt kasseren.


HUSK: ansvarsforsikring er lovpligtig for alle både.